EN | TH
smart choice

News

"มิตซูบิชิ" ร่วมงานเปิดตัวโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

ตัวแทนบริษัทฯ คุณธนวัฒน์ ปิ่นวิรุฬห์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (ประเวศ) โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โดยกรุงเทพฯได้รับความร่วมมือจากโครงการวันแบงค็อกให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร แล อ่านต่อ..

“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” ได้รับความมั่นใจจาก วัน แบงค็อก (One Bangkok)

“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” ได้รับความมั่นใจจาก วัน แบงค็อก (One Bangkok)

ทำสัญญาติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน พร้อมลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่ ตัวแรกในประเทศไทยมร.มุเนะฮิซะ โอกะโมะโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อน ร่วมลงนามในสัญญากับ นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อ่านต่อ..

"มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์" มอบปฏิทินและบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ตัวแทนพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ และมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิจำนวน 11,000 บาทเพื่อสมทบเป็นค่าอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิ โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยก อ่านต่อ..

"มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์" สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท ให้กับกองทุนชัยพัฒนา เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อ่านต่อ..

"มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) " ร่วมสู้ภัยไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการรักษาผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อ อ่านต่อ..