MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Message from MD


สารจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดิฉันขอขอบคุณที่สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน และทางเลื่อนของมิตซูบิชิ เรา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นสูงสุดของเราว่าคือการช่วยเหลือสังคมผ่านการขนส่งสำหรับอาคารด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสะดวกสบาย ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมลิฟต์ของประเทศไทย

เพราะลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ขาดไม่ได้ เราจึงทุ่มเทความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพดีที่สุด แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของการแพร่ระบาดของโควิด-19

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 45 ปีของบริษัทฯ ต้องขอบคุณความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราตลอด 45 ปีที่ผ่านมา เราถึงได้รับชื่อเสียงและอยู่ในตลาดตรงนี้ได้

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัย เพื่อให้เราเป็นผู้ให้การบริการที่ได้รับเลือกในการขนส่งอาคารนับจากนี้ต่อไป

คาโอริ ทาคาฮาชิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดMunehisa Okamoto