EN | TH
smart choice

Management

Board of directors

Message from the Managing Director
สิ่งที่ผู้บริหารของมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ให้ความสำคัญเป็นอันดับเเรก คือ ความปลอดภัย เราได้มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรขององค์กรไปกับเรื่องความปลอดภัยไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเราตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของสังคม

ผมขอเป็นตัวเเทนองค์กรในการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่าน ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเรา ช่วยผลักดันให้เราก้าวเดินอย่างเเข็งแกร่งและสามารถเป็นผู้นำในตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อนในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เราคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อนภายใต้ตราสัญลักษณ์ "มิตซูบิชิ" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งมีฐานการผลิต(นอกจากประเทศญี่ปุ่น)อยู่ที่ประเทศไทย โดยบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินกิจการของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จากความร่วมมือทั้งภาคการผลิตและการขาย มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์จึงสามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ผมมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาอันดับหนึ่งในตลาดลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน โดยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพ บริการด้วยความเชี่ยวชาญและรวดเร็ว คิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันคือความท้าทายที่เราจะพัฒนาตนเอง เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยด้วยการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าอย่างยั่งยืน

Munehisa Okamoto
Managing Director
Munehisa Okamoto Munehisa Okamoto
Managing Director
Chief officers
Deputy Managing Director
Mr. Suphat Charusorn
Deputy Managing Director
ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของเรา บุคคลากรของมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอบรมเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเราเชื่อว่าความปลอดภัยคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพและความราบรื่นในธุรกิจ เรามีการอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งยังให้ความรู้ให้กับสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เราอบรมบุคคลากรของเราอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผมเชื่อว่าหากบุคคลากรรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย บุคคลากรเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับสังคมได้อย่างดี
Director
Mr.Theparit Sirirat-Usdorn
Director
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค บริหารงานภายใต้หลัก 7 ประการ ตามข้อกำหนดจากมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ซึ่งคือ ความไว้วางใจ, คุณภาพ, เทคโนโลยี, ความเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม, จริยธรรมและจรรยาบรรณ, และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความมั่นใจในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้บริการด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
General Manager - Sales and Marketing Department
Mr. Suntipong Buranakittayakorn
General Manager - Sales and Marketing Department
มากกว่า 40 ปีที่มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ทีมงานขายของเราพร้อมให้บริการด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว รับผิดชอบและมีใจบริการ ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ได้อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
General Manager - Field Operation Department
Mr. Suparote Supatsiri
General Manager - Field Operation Department
ผมมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานติดตั้ง ทั้งในความปลอดภัย ความละเอียดถูกต้องแม่นยำ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมและการส่งมอบงานอย่างตรงเวลาที่กำหนด ช่างเทคนิคและวิศวกรของเราได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นและมีประสบการณ์ในการติดตั้ง บุคคลากรจึงมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีระบบรับรองและควบคุมประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาเสริมในการปฏิบัติงานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำและรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการติดตั้งจากมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
General Manager - Maintenance
Mr. Naret Boonnumsuk
General Manager - Maintenance
หัวใจของฝ่ายงานซ่อมบำรุง คือ ความรวดเร็ว บุคคลากรและความพร้อมของอะไหล่ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ รองรับความต้องการด้วยศูนย์บริการมากกว่า 22 เเห่งทั่วประเทศ อีกทั้งมีแผนการในการเปิดศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการและการบริการที่รวดเร็วฉับไว บุคคลากรฝ่ายงานซ่อมบำรุงมีความชำนาญและมีใจบริการ สำหรับความพร้อมของอะไหล่สำรอง เรามีคลังสินค้าเพื่อเก็บอะไหล่สำรองกว่า 35,000 ชิ้น พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่รวดเร็วและใช้อะไหล่แท้จากมิตซูบิชิ