EN | TH
smart choice

Careersร่วมงานกับเรา
ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนั้นเราจึงมีการฝึกอบรมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานในทุกระดับและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในแต่ละสายงาน

สิทธิประโยชน์ของการเป็นพนักงาน
 • สิทธิประกันสังคม
 • สิทธิประกันสุขภาพ (รวมถึงคู่สมรสและบุตร)
 • สิทธิประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมนันทนาการ เช่น งานกีฬาสี สโมสร ท่องเที่ยวประจำปี
 • การฝึกอบรมและสัมมนา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินสนับสนุนในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน
 • ค่าภาษา
 • อื่นๆ


Contact Us
General Affairs Department (Recruitment)
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. 9-10,12 Floor, Bangna Towers A
2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, KM. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

Contact Person: Mr. Taweesak Jenjai
Email: Jobs@mitsubishiElevator.co.th / Taweesak.j@mitsubishielevator.co.th
Tel: 0 2312 0808 Ext 8201, 0 2315 8201
Fax: 0 2312 0800


ตำแหน่งงานว่าง

ช่างติดตั้ง (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาเครื่องกล, สาขาช่างยนต์, สาขาช่างอุตสาหกรรม, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างเชื่อม, สาขาช่างโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • พ้นภาระทางทหาร
 • ไม่เคยมีประวัติต้องคดีอาชญากรรม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับอ่านออกเขียนได้
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างดี

ช่างบริการ (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

 • เพศชายอายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง , สาขาอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                    
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

Administrative Officer (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

 • Supporting and Organizing administrative tasks
 • Coordinate both internal and external parties
 • Support and Report to General Manager (Maintenance Department)
 • Performs related duties as required.

Qualification

 • Female, Thai nationality
 • Bachelor's degree in Business Administration related fields.
 • Age not over 28 years
 • Experience at least 0-2 years in Co-ordinate and Administrator tasks is an advantage
 • Self-motivated and reliable.
 • Good team player with service minded and self-development ability.
 • Good command in English both written and spoken.
 • Computer literacy prefer for presentation techniques.

HR Specialist (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

• Handle HR function such as recruitment, training etc.
• Manage and support training, employee relation function.
• Coordinate with other department.
• Develop reports, filing and documentation systems of human resource records.
• Monitored and handled on Human Resources Management system.
• Implements database management including management reports.
• Staff Benefits&Welfare.
• Employee Relations.

Qualification

• Male or female, age not over 40 years old.
• Bachelor’s Degree Major in Human Resources Management, Business Administration or related field.
• 3 - 5 years experience in Personnel&GA Function.
• Knowledge of Labor Law, Training, Compensation&benefit, Appraisal process.
• Good command of read/written/spoken English and Thai.
• Minimum TOEIC score of 600 (if any).
• Well organized, ability to manage multiple task and schedules.
• Proficient in Microsoft Office.
• Good looking, attractive personality, pleasant personality, service-minded, high interpersonal skills and maturity.
• Creative and strong presentation skill.
• Good relationship and high responsibility.

Training Specialist/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

-         Prepare training course guidelines objectives, contents and lesson plans as well as conduct the training to comply with the year plan.

-         Design and conduct the training needs survey to collect data about the needs for training.

-         Prepare lesson plan and conduct the course according to the prepared plan in order to achieve the training objectives.

-         Complete End to End training (identify training needs-developing script/tools-delivering training-monitoring-measurement)

-         Select the suitable instructors internally and externally for the most training efficiency.

-         Summarize training evaluation and follow up the effectiveness of the training including represent to management level.

-         Accommodate the information derived from the evaluation to improve the training course to best fit with the needs of each department.

-         Take care of the coordination with each department and also with other organization in conducting each training program.

-         Conduct DVT program as to follow the company’s policies.

-         Contact and coordinate with government units regarding training matters

-         Function as an internal instructor for the general training courses.

-         Ensure administrative duties are completed accurately and within time frame.

-         Coordinate with internal company affiliate.

-         Conduct new employee orientation.

-         Carry out tasks assigned by manager.

Qualification

 -         Thai nationality.

-         Good command in English (TOEIC 650+)

-         Bachelor’s Degree or higher.

-          3-5 years working experience.

-         Good computer literacy.

-         Ability to work independently and participate effectively across the team.

 -         Ability to work under pressure and time limitation.

 -         High commitment, accountability and maturity.

 

 

Lawyer (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

 • Provide legal support and advice on various legal aspects related to company business including corporate commercial, tax, intellectual property, immigration and litigation
 • Contact and coordinate with government units regarding legal matters
 • Draft, review and comment contracts and legal documents
 • Summarize and research on newly enacted laws and regulations
 • Manage company’s licenses (e.g. BOI, trademark) and compliance matters
 • Coordinate with external counsel
 • Carry out tasks assigned by Director

Qualification

 • Thai nationality
 • Excellent command in English (TOEIC 800+)
 • Bechelor’s Degree in Law or higher
 • 0-2 years working experience
 • Good computer literacy
 • Lawyer license is preferable
 • Ability to work independently and participate effectively across the team
 • Ability to work under pressure and time limitation
 • High commitment, accountability and maturity

ENGINEER (6 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Mechanical Function

 • To execute proposal and project work in construction business.
 • Implement project documents and also distribute to related persons.
 • Supervise and consult to sub-contract on site about the corrective installation methods.
 • Track the project work status and report to contractors and owner periodically in order to ensure that every task is not overdue, reconcile in case of these any past-due job occur.
 • Provide project schedule in detail by focusing on effective cost and quality of work.

QA Function

 • To take and create test plans, test requirement, test scenarios and test data for use during the functional.
 • Implementing the defect in process, corrective complaint of customer and supporting to improve new model.
 • Analyzing, investigating caused of quality problem by coordinating with suppliers including ensure improving protection process.
 • Developing, implementing and maintaining the quality plan and related QA document in accordance with project specification.
 • Initiate (corrective and preventive) action to prevent the occurrence of non-conformity product, service and process.
 • Monitor quality objective result and collate report to management.

Purchasing&Logistics Function

 • Control local and oversea supplier for new part/ new model.
 • Evaluate and select suppliers and negotiate terms for major purchases.
 • Coordinate about negotiating with suppliers and handle assessment, request for quotation from supplier and evaluation supplier performance.
 • Confirmation to supplier for invoice and solving problem in related job.
 • Coordinate with technical team in new model project.
 • Analyze and evaluate price trends to identify opportunities to reduce purchasing costs.
 • Control effectively of purchasing schedule that meet with operation requirement.

Qualification

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Electrical Engineering or and related field.
 • Possess strong, coaching and negotiating skills.
 • Able to work effectively as a team as well as independently.
 • Computer literate.

Corporate Planning Executive / Accounting Manager (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

 • Conduct an internal audit to ensure compliance
 • Analyzing and preparing executive reports;
  • Internal: Analyze financials details, business, operations, trends, costs, revenues, financial commitments and obligations to project future revenues and expense and/or to provide advice.
  • External: Provide benchmarking with committers’ financial statement
 • Liaison among cross functional works to ensure effectiveness of work process.
 • Develop or update functional control processes and procedures.
 • Maintains knowledge of currant accounting practices and regulatory requirements.
 • Create value of the company through the identification of process improvements or sharing best practices from IT compliance and operational perspective.
 • Develop systems with the financial and operation Managers to enhance work process.
Works with the Financial Systems Accounting area to ensure proper accounting for information from the various system of record, Including integrity of data, proper General Ledger coding and proper application of accounting rules.

Qualification

 • At least Master Degree of Accounting Information System or Accounting with min experience of 5 years in this filed.
 • Strong analytical skill, Presentation and Reporting.
 • Excellent in English (More than TOEIC 800)
 • Details-Oriented, String leadership, Good time management and able to manage the team.