EN | TH
smart choice

Careersร่วมงานกับเรา
ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนั้นเราจึงมีการฝึกอบรมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานในทุกระดับและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในแต่ละสายงาน

สิทธิประโยชน์ของการเป็นพนักงาน
 • สิทธิประกันสังคม
 • สิทธิประกันสุขภาพ (รวมถึงคู่สมรสและบุตร)
 • สิทธิประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมนันทนาการ เช่น งานกีฬาสี สโมสร ท่องเที่ยวประจำปี
 • การฝึกอบรมและสัมมนา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินสนับสนุนในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน
 • ค่าภาษา
 • อื่นๆ


Contact Us
General Affairs Department (Recruitment)
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. 9-10,12 Floor, Bangna Towers A
2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, KM. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

Contact Person: Mr. Taweesak Jenjai
Email: Jobs@mitsubishiElevator.co.th / Taweesak.j@mitsubishielevator.co.th
Tel: 0 2312 0808 Ext 8201, 0 2315 8201
Fax: 0 2312 0800


ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

- สนันสนุนการทำงานของแผนกประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- สนับสนุนการทำงานของแผนกการตลาด
- ออกแบบสื่อนำเสนอขององค์กร และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ
งานกราฟฟิคเพื่อเผยแพร่ เช่น งานนำเสนอข้อมูล, Presentation, โปสเตอร์, Info graphic, วิดีโอ หรือ หนังสือ
- ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
- ดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆสำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- สนับสนุนการทำงานด้านเอกสาร
- จัดเตรียมและจัดทำเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ เขียน Content หรือสื่อต่างๆ ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์
- ประสานงานด้านกิจกรรม CSR, ROADSHOW,EXHIBITION
และกิจกรรมใหม่ๆ ขององค์กร

Qualification

- เพศชายหรือหญิงอายุ 22-30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารองค์กรและจัดกิจกรรมสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Ms. Office, โปรแกรมด้านกราฟฟิค Illustrator, Photoshop ได้ดี 
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
- บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- ภาษาอังกฤษในเกณฑ์สื่อสารได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume,Transcript, รูปถ่าย มาได้ที่
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 9-10 และ 12 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางเเก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ติดต่อ คุณรพี เกณิกานนท์ (02-312-0707 ต่อ 8300)
E-mail : rapee.k@MitsubishiElevator.co.th

Admin (3 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Female, age not over 27 years old.

- Bachelor's degree in Business Administration or related field.

- At least 0-2 years administration experience in construction business or related field.

- Good computer literacy (Ms Office: Word / Excel / Power Point, Internet, etc)

- Able to work independently and participate effectively across teams.

- Able to work under pressure and time limitation.

Accounting Supervisor (Inventory) (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Bachelor Degree of Accounting or Financial.

- At least 5-10 years of experience in financial & accounting functions.

- Experience with accounting system / reporting tools / work flow system.

- Good knowledge of inventory transaction, Taxation, Cost of  good sold

- Good computer literacy (Ms Office: Word / Excel / Power Point, Internet, etc)

- Good command in English skills.

- Good analytical, problem solving and presentation skills.

- Good interpersonal and communication skills.

- Be able to occasional for inventory check/ site visit.

Accounting Manager (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Bachelor Degree of Accounting or Financial.

- At least 7-10 years of experience in financial & accounting functions and managerial accounting. (Costing, Budget, Financial statement analysis, Report, etc.)

- Experience with accounting system / reporting tools / work flow system.

- Good computer literacy (Ms Office: Word / Excel / Power Point, Internet, etc)

- Good command in English skills.

- Good analytical, problem solving and presentation skills.

- Good interpersonal and communication skills.

Legal Officer (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Thai nationality

- Master’s Degree in Internation Business , Commercial Law or related field.

- Excellent command in English (TOEIC 600+)

- 2 - 5 years working experience

- Good computer literacy

- Lawyer license is preferable

- Ability to work independently and participate effectively across the team

- Ability to work under pressure and time limitation

- High commitment, accountability and maturity

Corporate Planning Executive (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Thai nationality

- Master Degree of Accounting ,Information System, Finance or related field.

- At least 7-10 years of experience in financial & accounting functions and managerial accounting. (Costing, Budget, Financial statement analysis, Report, etc.)

- IT-minded, experience with accounting system / reporting tools / work flow system.

- Good computer literacy (Ms Office: Word / Excel / Power Point, Internet, etc)

- Good command in English skills.

- Good analytical, problem solving and presentation skills.

- Good interpersonal and communication skills.

โปรแกรมเมอร์ (Java,asp.net) (1 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- Thai nationality, Age 25-35 years.

- Bachelor’s degree in Computer Engineering / Computer Science / Information Technology or related fields

- Experience in programming is an advantage.

- Knowledge of JAVA Programming or VB.Net, ASP Programming Web application JSP/PHP and iOS / Android or Data Base (Oracle and SQL) and Network administrator.

- Computer literate (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint)

- Command of spoken and written English.

Engineer ( ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

QA Engineer

Site Engineer

Project Engineer

Sales Engineer

Qualification

- Thai nationality, Age 22-26 years.

- Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical, Electronics Engineering or related fields.

- Excellent command in writing reading and spoken English. (TOEIC 450 +)

- Good communication & interpersonal skills.

- Must be exempt from military service.

- Must have no criminal record.

- Teamwork, can work under high-pressure and good creative

ช่างซ่อมบำรุงลิฟต์และบันไดเลื่อน (10 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

- เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุ 18-27 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ /เมคคาทรอนิกส์

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

- พ้นภาระทางทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด. ปี3)

- ไม่เคยมีประวัติต้องคดีอาชญากรรม

- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ช่างติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน (5 ตำแหน่ง)

Apply View

Responsibility

Qualification

 • เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุ 18 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 • พ้นภาระทางทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด. ปี3)

 • ไม่เคยมีประวัติต้องคดีอาชญากรรม

 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์