MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ
EN | TH
smart choice

Sustainability

โครงการ Care for Kids มิตซูบิชิสอนน้อง

ชื่อโครงการ: Care for Kids by Mitsubishi Elevator

ปีที่ริเริ่มโครงการ: พ.ศ. 2556

จุดมุ่งหมายของโครงการ: เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวอุบัติเหตุบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ที่ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

ผลการปฏิบัติงานปี.. 2556-2559: ประชาสัมพันธ์โครงการไปแล้วกว่า 50 โรงเรียน

 

หลักการและเหตุผล

เรายึดหลัก Quality and Safety เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ในด้าน Quality (คุณภาพ) บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ส่วนในด้านของ Safety (ความปลอดภัย) บริษัทฯ มีความห่วงใยกลุ่มผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ทุกคน แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกออกแบบมาภายใต้การคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ แต่อันตรายที่เกิดจากความบกพร่องของระบบการทำงานมักไม่เกิดขึ้น หากได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนนั้นเกิดจากพฤติกรรมและความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจที่ยังน้อยและความอยากรู้อยากเห็นหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

ในฐานะที่เรา เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ และผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ภายใต้แบรนด์ “มิตซูบิชิ” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม “Care for Kids, by Mitsubishi Elevator” ขึ้น เพื่อสำเสนอและเสริมสร้างทักษะวิธีการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย โดยมุ่งหวังลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อนอย่างผิดวิธี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  2. เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  4. กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัยในกลุ่มเด็ก

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

            กลุ่มเป้าหมายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ กลุ่มเด็กวัย 7-9 ขวบ หรือ ป. 1-3 เป็นหลัก เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังมีวุฒิภาวะน้อย มีความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบทดลอง เป็นวัยที่พ่อแม่เริ่มปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

 

รูปแบบการนำเสนอ

            รูปแบบการเรียนการสอนเราจะเน้นในรูปแบบที่เรียกว่า Edutainment (Education + Entertainment) และ Simulation (การเลียนแบบสถานการณ์จริง) เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้สัมผัสและทดลองเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างครบวงจร

 

สื่อกิจกรรม

  1. การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด EQ1 The Movie ตอน Space Rescue เพื่อให้การเรียนรู้ครบถ้วนและสามารถลงรายละเอียดได้อย่างมากมายโดยที่เด็กๆไม่รู้สึกเบื่อ เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ จดจำทักษะต่างๆได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
  2. Flash game ในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ ช่วยพัฒนาทักษะและให้ความสนุกสนาน
  3. การแสดงละครบทบาทสมมติในรูปแบบละครใบ้ มีเนื้อหาสนุกสนาน เข้าใจง่าย
  4. หนังสือ นิทาน ชุด มิตซูบิชิ สอนน้องใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เด็กๆ ทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับนิทานกลับบ้าน เพื่อสามารถกลับไปทบทวนพร้อมๆ กับผู้ปกครองหรือคุณครูได้ และมีของที่ระลึก เช่น กระเป๋าเป้และดินสอ EQ1 อีกด้วย
  5. สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) EQ-1 (อีคิว-วัน) ตัวแทนของความปลอดภัย กำเนิดจากแรงบันดาลใจเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ภารกิจของ EQ-1 คือ มุ่งลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างผิดวิธี โดย

E มาจาก Elevators และ Escalators หมายถึง ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

Q มาจาก Quality ที่สื่อถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เลข 1 มาจาก ความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนของบริษัทมาโดยตลอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้

            เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตเด็กไทยจะใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนได้อย่างถูกวิธี สามารถใช้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการเกิดอุบัตเหตุ โครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นสังคมให้หันมาใส่ใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ไม่เพียงกลุ่มผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ต้องการขยายผลไปสู่กลุ่มผู้ทำธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนรายอื่นๆ ด้วยการสร้างกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อใช้ลิฟต์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดอายุการใช้งาน