MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Purpose

ปรัชญาทั่วไปของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค

หลักสามประการ

The Three Principles
Provision of reference: Mitsubishi Archives
กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิมีความหลากหลายและมีส่วนร่วมธุรกิจมากมาย ถึงแม้จะมีความหลากหลาย แต่บริษัทในกลุ่มมิตซูบิชิทั้งหมดยังคงรักษาปรัชญา “หลักสามประการ” ที่เหมือนกันซึ่งยังคงสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาต่อไปแม้จะผ่านไปแล้วกว่า 150 ปีก็ตาม
Shoki Hoko
การดำเนินธุรกิจผ่านมุมมองโลก
"Ritsugyo Boeki"

ขยายธุรกิจตามมุมมองทั่วโลกที่ครอบคลุมทั้งหมด

Shoji Komei
ความซื่อสัตย์และความยุติธรรม
"Shoji Komei"

รักษาหลักความโปร่งใสและเปิดเผย ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม

Ritsugyo Boeki
ความรับผิดชอบต่อสังคม
"Shoki Hoko"

มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสังคมทั้งทางสิ่งที่จับต้องได้และทางจิตวิญญาณในขณะที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์

เราจะร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการส่งมอบความปลอดภัย การให้บริการที่ดีที่สุด และคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับระบบขนในส่งอาคาร เข้าถึงผู้คนด้วยการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย คุณภาพสูง และมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

ความมุ่งมั่น

The BRAND of CHOICE

“The BRAND of CHOICE” แสดงถึงความมุ่งมั่นของเรา ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความเชื่อมั่นในการบริการ , ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย , คุณภาพสูง และ มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น

วัตถุประสงค์

เรา ในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ค่านิยมของเรา

ความไว้วางใจ ความไว้วางใจเราสร้างความสัมพันธ์จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และ พนักงานที่ทำงานร่วมกัน
คุณภาพ คุณภาพเรารับรองความพึงพอใจของสังคมและลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดีที่สุด
เทคโนโลยี เทคโนโลยีเราให้คุณค่าใหม่ๆ แก่สังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถในสถานที่ทำงานจริง
จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบเราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงบรรทัดฐานของสังคม
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมความหลากหลาย และเคารพบุคลิกภาพกับสิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อกับธรรมชาติ สังคมเรามีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมให้ดียิ่งขึ้นในฐานะองค์กรที่เป็นประชาชน

ความมุ่งมั่น

changes for the better

“Changes for the Better” (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สะท้อนถึงเป้าหมายและทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group ในการ "แสวงหาสิ่งทีดีกว่า" ระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต พวกเราทุกคนในกลุ่มมีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นที่จะมุ่งเป้าอย่างต่อเนื่องที่จะเปลี่ยนแปลง เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้าง “พรุ่งนี้ที่ดีกว่า”