งานสัมมนาลิฟต์บันไดเลื่อน และ เสวนาพูดคุยตลาดอสังหาฯ 67 :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better

News

งานสัมมนาลิฟต์บันไดเลื่อน และ เสวนาพูดคุยตลาดอสังหาฯ 67

งานสัมมนาลิฟต์บันไดเลื่อน และ เสวนาพูดคุยตลาดอสังหาฯ 67

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) นำโดย คุณคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ระบบขนส่งลิฟต์และบันไดเลื่อน และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2567” โดยให้ความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์ บันไดเลื่อน แก่นักพัฒนาโครงการ เจ้าของโครงการ สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 คือ คุณศิลป์ชัย ปังประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท POF ARCH & CONS จำกัด และเป็นคณะทำงานศูนย์ภูเก็ต สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณรักเกียรติ ดีดพิณ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มาเป็นวิทยากรในงานเสวนา Dinner Talk เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2567

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันสูงสุด, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, วิธีการเลือกลิฟต์ให้เหมาะกับแต่ละอาคาร และแนวโน้มตลาดของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตในปี 2567  โดยงานได้จัดขึ้น ณ ภูเก็ต คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา