"มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์" ให้ความรู้เรื่อง "ลิฟต์และบันไดเลื่อน" แก่ ม.ธรรมศาสตร์ :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better

News

"มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์" ให้ความรู้เรื่อง "ลิฟต์และบันไดเลื่อน" แก่ ม.ธรรมศาสตร์

คุณสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานี้

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่มากก็น้อยและสามารถนำไปใช้เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการทํางานของแรงงานในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป