การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเครือ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

News

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเครือ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเครือ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม “South East Asia & Hong Kong Networking Meeting”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ฮ่องกง และจีน รวม 10 ประเทศ อีกทั้งยังมีความร่วมมือในการส่งตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิตและตัวแทนจากบริษัทมิตซูบิชิ สำนักงานใหญ่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการแนะนำผลการดำเนินงานของแต่ละประเทศและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานทั้งทางด้านนวัตกรรม,การบริหารจัดการ,ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, กฏหมายและสภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ทำให้แต่ละประเทศสามารถแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารของบริษัทในประเทศของตนเองได้โดยการประชุมได้จัดขึ้น ณ บางนา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย. ที่ผ่านมานี้