กรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เยี่ยมชมและอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิลิฟต์ :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

News

กรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เยี่ยมชมและอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิลิฟต์

กรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เยี่ยมชมและอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิลิฟต์

ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิลิฟต์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานช่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการเยี่ยมชมศูนย์ฯ และเข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิฟต์โดยสารและการช่วยเหลือผู้โดยสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมานี้