มิตซูบิชิให้ความรู้ "ลิฟต์-บันไดเลื่อน" แก่นักศึกษา ม.เชียงใหม่ :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

News

มิตซูบิชิให้ความรู้

มิตซูบิชิให้ความรู้ "ลิฟต์-บันไดเลื่อน" แก่นักศึกษา ม.เชียงใหม่

ตัวแทนบริษัทฯ นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นวิทยากรพิเศษเข้าบรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้กับนักศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้