มิตซูบิชิให้ความรู้ "ลิฟต์-บันไดเลื่อน" แก่นิสิตเกษตรศาสตร์ :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

News

มิตซูบิชิให้ความรู้

มิตซูบิชิให้ความรู้ "ลิฟต์-บันไดเลื่อน" แก่นิสิตเกษตรศาสตร์

ตัวแทนบริษัทฯ นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นวิทยากรพิเศษเข้าบรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้