MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Maintenanceการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ถือว่าเป็นหัวใจของการดูแลผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เต็มประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างยาวนานตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เราจึงได้จัดเตรียมทีมช่างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบำรุงรักษา อีกทั้งการตรวจแก้ไขปัญหา โดยมีวิศวกรของเราและจากประเทศญี่ปุ่นคอยให้การสนับสนุนตลอดเวลา


คุณภาพและมาตรฐานในการบำรุงรักษา
ช่างบริการจะเข้าบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด 12 ครั้งต่อปี รวมถึงตรวจสอบและทำรายงานความเสื่อมสภาพของอะไหล่ ตามสภาพหรืออายุการใช้งาน เพื่อประกอบการวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ
เรามีมาตรฐานในการบำรุงรักษาเดียวกันทั่วโลก โดยแบ่งการบำรุงรักษาตามมาตรฐานออกเป็น 12 เดือน ทุกเดือนพนักงานช่างบริการจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยมีความปลอดภัยสูงสุด


การฝึกอบรมพนักงาน
ช่างบริการใหม่ ต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติก่อนให้บริการลูกค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้บริการ อีกทั้งหลักสูตรทบทวนความรู้แก่พนักงานเดิม โดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ส่งเสริมให้ช่างที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้ไปฝึกอบรมผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น


เครื่องมือพิเศษ
เรามีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรวดเร็ว แก้ไขได้ตรงจุด ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง maintenance computer, vibration และอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆ


อุปกรณ์อะไหล่สำรอง
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์อะไหล่สำรองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ มีคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีความพร้อมในการส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีบริษัทในกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในการจัดหาอะไหล่สำรองระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ตลอดเวลา


คลังสินค้า
คลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร มีจำนวนอะไหล่สำรองกว่า 35,000 ชิ้น มากเพียงพอต่อการดูแล และมีความพร้อมที่จะจัดส่งถึงลูกค้าตลอดเวลา


จัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง
มีเจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่ด่วนทั่วประเทศพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลตลอดเวลา


VPC (Virtual Part Center)
มีความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ระหว่างประเทศ ในการจัดหาอะไหล่ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินสัญญาบริการ
ประเภทการให้บริการ

LS - Limited Service Maintenance (การบำรุงรักษาแบบไม่รวมอะไหล่)
สัญญาแบบไม่รวมอะไหล่ เป็นประเภทการบริการที่ครอบคลุมการบริการตรวจสอบตามกำหนดเวลาตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รวมถึงการทำความสะอาด ปรับแต่ง หล่อลื่น ตามจุดต่างๆ และ การเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


CM - Comprehensive Maintenance (การบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ บางส่วน)
สัญญาแบบรวมอะไหล่ยกเว้น เป็นประเภทการบริการบำรุงรักษารวมถึงการดูแลปรับเปลี่ยนอะไหล่ตามสภาพและอายุการใช้งานที่มีการสึกหรอตามปกติ ครอบคลุมอะไหล่ทุกประเภทยกเว้น อะไหล่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ชุดขับเคลื่อน มอเตอร์ สลิงฉุด สลิงชุดควบคุมความเร็ว สายสัญญาณเคลื่อนที่ การบริการเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่สามารถจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณการเปลี่ยนอะไหล่ทั่วไปในระหว่างปี

ECM - Extended Coverage Maintenance (การบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่)
สัญญาแบบรวมอะไหล่ทุกประเภท เป็นประเภทการบริการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนอะไหล่ทุกชนิดที่มีการใช้งานและสึกหรอตามสภาพและอายุงานตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ อิเล็กทริค และรวมถึงการบริการเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม