"ลิฟต์" ควรได้รับการบำรุงรักษาบ่อยแค่ไหน ? :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

Knowledge

"ลิฟต์" ควรได้รับการบำรุงรักษาบ่อยแค่ไหน ?

Answer : การบำรุงรักษาตามาตรฐานที่กำหนดคือ 12 ครั้งต่อปี โดยจะทำการครวจสอบสภาพอายุการใช้งานของอะไหล่อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อให้ลิฟต์และบันไดเลื่อนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด