ลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่ (Double Deck Elevator) คืออะไร ? . :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better
EN | TH
smart choice

Knowledge

ลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่ (Double Deck Elevator) คืออะไร ? .

ลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่ (Double Deck Elevator) คืออะไร ? .

หลายท่านอาจสงสัยว่า "ลิฟต์ห้องโดยสารคู่" หรือ "Double Deck" เป็นแบบไหน มีความพิเศษกว่าลิฟต์ทั่วไปอย่างไร เราจะขออธิบายให้เข้าใจให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ . ลักษณะของลิฟต์จะคล้ายรถบัส 2 ชั้นของประเทศอังกฤษ จะเป็นลิฟต์สองชั้นที่ซ้อนกัน พร้อมห้องโดยสาร 2 ห้อง ซึ่งสามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้ 2 เท่า เมื่อเทียบกับลิฟต์ทั่วไป (สมมุตลิฟต์ทั่วไปบรรทุกผู้โดยสาร 1 เที่ยวได้ 20 คน ลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่หรือ Double Deck นี้จะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 40 คน ต่อ 1 เที่ยว) . หลักการทำงานคือ ลิฟต์จะมี 2 ชั้น โดยแบ่งการจอดเป็นชั้นคี่กับชั้นคู่ ลิฟต์ตัวล่าง (lower) จะจอดชั้นคี่ ส่วนลิฟต์ตัวบน (upper) จะจอดชั้นคู่ ซึ่งประตูชั้นบนและชั้นล่างจะเป็นอิสระต่อกัน (เปิดไม่พร้อมกัน) แต่ลิฟต์จะเคลื่อนที่ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน . โดยเมื่อเปรียบเทียบกับลิฟต์โดยสารทั่วไป ลิฟต์ Double Deck จะสามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (พื้นที่อาคารลดลงถึง 67%) ทำให้ผู้บริหารอาคารจะสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในอาคารได้มากขึ้น 2 ใน 3 เพราะพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างช่องลิฟต์ลดลงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสูงใจกลางเมือง เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด และประสิทธิภาพในการขนถ่ายผู้โดยสารจะดีขึ้นเป็น 2 เท่า โดยลิฟต์ประเภทนี้จะเหมาะกับอาคารสำนักงานที่มีจำนวนชั้นสูง สามารถช่วยลดจำนวนชั้นจอดได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนชั้นทั้งหมด . โดยลิฟต์แบบห้องโดยสารคู่นี้จะติดตั้งครั้งแรกในไทยให้กับ “ONE BANGKOK” โครงการอสังหาฯ ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไทย ซึ่งพร้อมเปิดเฟสแรกในปี พ.ศ. 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2569 ครับ