MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Inquiry / Comment

สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหา

ข้อสอบถามนี้จะถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน “มิตซูบิชิ อิเล็คทริค” อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับประเทศอื่น ๆ โปรดค้นหาตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตามลิงค์นี้ https://www.mitsubishielectric.com/elevator/network/index.html

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

* These fileds are required.