MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Environment

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ISO14001
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ใช้เป็นแนวทางที่จัดการระบบขององค์กรเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวน (Action)
ช่วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างสรรค์โลกสีเขียวในอนาคต
เรามุ่งหวังที่จะคงอยู่เป็นองค์กรระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรสีเขียวที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากระบบปฏิบัติการและการผลิต รวมถึงพัฒนาสังคมรีไซเคิลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย อีกทั้งยังมีโครงการดีๆอีกมากมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสีเขียวในอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติการทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การซ่อมบำรุงรวมถึงการปรับปรุงลิฟต์เก่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เราพากเพียรในการสิ่งเสริมสิ่งแวดล้อมในทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติการ
ด้วยการปรับปรุงระบบและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมEnergy Saving

ระบบการแปลงพลังงาน

ระบบ Regenerative Converter จะแปลงพลังงานที่เหลือใช้จากลิฟต์ไปยังอาคารที่ลิฟต์ตัวนั้นๆติดตั้งอยู่

(ประหยัดพลังงาน 20%)

การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

เทคโนโลยี ELESAVE ถูกคิดค้นและพัฒนามาเพื่อการกักเก็บพลังงานสำรอง โดยการแปลงพลังงานที่เหลือใช้จากลิฟต์ไปยังแบตตารี่สำรอง เพื่อดึงพลังงานมากลับมาใช้หมุนเวียนอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไปได้ประมาณ 20%

(ประหยัดพลังงาน 20%)

*Mitsubishi Electric Original*

การควบคุมความเร็วลิฟต์

ระบบจะช่วยให้ลิฟต์เคลื่อนที่ในความเร็วที่เพิ่มขึ้นกว่าความเร็วปกติ โดยระดับความเร็วจะสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารของเที่ยวนั้นๆ ซึ่งส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง

(เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร 15% โดยไม่เพิ่มการใช้พลังงาน)

*Mitsubishi Electric Original*

ขดลวดใน มอเตอร์แม่เหล็กถาวร

ด้วยเทคโนโลยี joint-lapped มอเตอร์ ช่วยให้ขดลวดของมอเตอร์ขดเกลียวแน่นขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขนาดของมอเตอร์ให้เล็กลง

(ประหยัดพลังงาน 20%)

*Mitsubishi Electric Original*

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรสำหรับประตู

PM มอเตอร์และ ระบบ VVF inverter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดและปิดของประตูลิฟต์และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง

ไฟและพัดลมระบายอากาศ

ไฟส่องแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศจะหยุดการทำงานชั่วคราวเมื่อไม่มีการใช้ลิฟต์ในระยะเวลาที่กำหนด

ไฟ LED

หลอดไฟ LED ที่ช่วยประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดทั่วไป ถูกติดตั้งเพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในลิฟต์และบริเวณด้านล่างของราวจับบันไดเลื่อน

รายละเอียด

ใช้น้ำมันน้อยลง

Guide shoes (ตัวรางนำร่อง) และสายเคเบิลใช้น้ำมันในหล่อลื่นเพียงเล็กน้อย จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ขนาดและน้ำหนัก

ประตู ตัวลิฟต์ โครงลิฟต์ รางเลื่อนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้มีการค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมเพื่อลดขนาดและน้ำหนักการจราจรที่มีประสิทธิภาพ

∑ ระบบควบคุมลิฟต์กลุ่ม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของลิฟต์เป็นกลุ่ม เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดพลังงาน

(เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร 20% โดยไม่เพิ่มการใช้พลังงาน)

ระบบประหยัดพลังงานและระบบควบคุมอัจฉริยะ

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของลิฟต์กลุ่มช่วยจัดระบบการรับส่งโดยคำนวณจากระยะทางของลิฟต์แต่ละตัวเทียบจากจุดที่ต้องการลิฟต์(ชั้นที่กดลิฟต์)และจำนวนผู้โดยสารที่มีในลิฟต์แต่ละตัว จากนั้นระบบจัดสรรให้ลิฟต์ตัวที่เหมาะสมที่สุดในการรับส่งผู้โดยสารไปยังจัดที่ต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดพลังงาน

(ประหยัดพลังงาน 10%)

ระบบประเมินเส้นทาง

ระบบDOAS จะทำงานเมื่อกดเลือกชั้น แผงสัญญาณไฟจะระบุแจ้งลิฟต์ตัวที่จะมารับโดยคำนวณเลือกลิฟต์ตัวที่เหมาะสมที่สุด

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

การคิดค้นพัฒนาของเราสร้างสรรค์ระบบควบคุมความเร็วของบันไดเลื่อนแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับมาตรฐานหรือความเร็วผันแปรที่เหมาะกับการใช้งานจริง


เราใส่ใจและรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้


สวนบนหลังคาโรงงาน

(INAZAWA works)

สวนบริเวณหลังคาของโรงงานช่วยลดความร้อนที่ส่องมาบนพื้นโลกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นภายในตัวอาคาร


หอทดสอบลิฟต์ SOLAE

(INAZAWA works)

Ventilation tunnels

อากาศบริสุทธ์จากภายนอกส่งผ่านท่อระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศและช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคาร

การใช้กระเบื้องชนิดพิเศษ

การใช้กระเบื้องชนิดพิเศษสำหรับตัวอาคารช่วยป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรกจากภายนอกแม้กระทั่งแบคทีเรีย เพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอาคาร


ไฟส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง

หลอดไฟส่องสว่างเดิมถูกแทนที่ด้วยหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดพิเศษที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงธรรมชาติ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ 270,000 กิโลวัตต์ต่อปี


Volatile Organic Compound (VOC) or Removal System

ระบบกำจัดของเสียประเภทสารอินทรีย์ระเหยถูกนำมาใช้ นอกจากจะช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ถึง 93%และ ยังช่วยขจัดกลิ่นก๊าซที่ปล่อยออกไป ส่งผลให้โรงงานไม่ต้องใช้เตาหลอมในการขจัดกลิ่น และลดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงงานอินาซาว่า เวิร์คส์


มาตรฐาน ISO 14001

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้นำเทคโนโลยีด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน ซึ่งมีการผลิตใน 9 ประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังกว่า 88 ประเทศทั่วโลก หลังจากที่ได้รับการรับประกันคุณภาพ ISO 14001 ที่โรงงานอินนาซาว่า เวิร์คส์ ประเทศญี่ปุ่น บริษัทในเครือ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งโรงงานผลิตอื่นๆก็ได้รับการรับประกันคุณภาพ ISO 14001เช่นกัน


ลดปริมาณการใช้ไม้สำหรับบรรจุภัณฑ์

(3Rs – reduce, reuse, recycle)

โดยการนำไม้ลังกลับมาใช้ใหม่ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคได้ลดปริมาณการใช้ไม้ได้ 240 ลูกบาศ์กเมตร

หีบห่อสำหรับบรรจุอะไหล่หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กของบันไดเลื่อนถูกเปลี่ยนจากลังไม้เป็งกล่องกระดาษ ช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ได้ 69 ลูกบาศก์เมตร


เพิ่มปริมาณบรรจุสินค้าเพื่อลดจำนวณพาหนะขนส่ง

เราจัดระบบและรูปแบบการจัดวางภายในตู้บรรจุสินค้าตามหลักโลจิสติกส์เพื่อลดจำนวนของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง

การจัดซื้อและการผลิตในพื้นที่

ระบบการจัดซื้อและการผลิตดำเนินการในแหล่งที่ใกล้กับลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากเราสนับสนุนการจัดซื้อและการผลิตในพื้นที่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กระจายรายได้สู่ชุมชนและลดการใช้พลังงานในการขนส่งการพัฒนาด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการติดตั้ง

ในการลดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับติดตั้งได้ถูกลดขนาดและปรับให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิม มิตซูบิชิ อิเล็คทริคพัฒนาวิธีการติดตั้งและอุปกรณ์ติดตั้งให้มีการใช้งานที่สะดวกชึ้นและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม


การบริการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ

ระบบควมคุมและดูแลการทำงานของลิฟต์และบันไดเลื่อน ณ ศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลบริการและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเรานำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด

การบริการปรบปรุงลิฟต์เก่า ด้วยการเปลี่ยนเพียงอะไหล่หรืออุปกรณ์บางอย่างของลิฟต์และคงส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งาน