ไฟดับ หรือ ไฟตก ผู้โดยสารติดค้างในลิฟต์หรือไม่ ??? :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better

Knowledge

ไฟดับ หรือ ไฟตก ผู้โดยสารติดค้างในลิฟต์หรือไม่ ???

www.MitsubishiElevator.co.th 
FB: Mitsubishi Elevator Thailand 
IG: Mitsubishi_Elevator_Thailand