EN | TH
smart choice

Knowledge

How different between

How different between "Elevator" & "Lift"

หลายคนอาจจะสงสัยว่าสองคำนี้ต่างกันอย่างไร?
ระหว่าง "Elevator" กับ "Lift"
 
จริงๆแล้วทั้งสองคำศัพท์นี้แปลว่า “ลิฟต์” (โดยสาร) เหมือนกัน ใช้งานได้เหมือนกัน แต่คำว่า
ELEVATOR [n.]  เป็นคำศัพท์ภาษาอเมริกัน(American English)   LIFT [n.]  เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (British English)
แต่ในบางครั้งหากพูดว่า Lift อาจจะแปลว่า ยกของ ก็ได้หรืออาจออกเสียงคล้ายกับคำว่า lip ที่แปลว่าริมฝีปาก ซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้สับสนก็เป็นได้
 
ทีนี้คงคลายความสงสัยกันได้บ้างนะครับ สามารถใช้ได้เหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน อยู่ที่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมครับ