EN | TH
smart choice

Knowledge

"Lift " ลิฟต์ หรือ ลิฟท์ คำไหนสะกดถูกต้อง?

หลายคนอาจสงสัยว่าคำว่า คำไหนที่ถูกสะกดถูกต้องกันแน่?
วันนี้ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จะมาไขข้อสงสัยกันครับ....

ตามหลักความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  คำว่า "ลิฟต์" สะกดด้วย "ต เต่า การันย์" ดังนี้ครับ

ลิฟต์  - น. ห้องเล็ก ๆ แขวนอยู่กับลวดสลิง เคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สําหรับนําคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูง ๆ. (อ. lift).

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์และคลายความสงสัยกันนะครับ