EN | TH
smart choice

Knowledge

5 ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อลิฟท์บ้าน

5 ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อลิฟท์บ้าน

มีหลายเหตุผลที่ปัจจุบันการติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมมาก เช่น ครอบครัวมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ หรือเป็นบ้านหลายชั้น อยากอยู่แบบสบายๆ ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินขึ้นลงบันได รวมถึงกรณีใช้บ้านเป็นที่ทำงานและทำธุร อ่านต่อ..

ลิฟต์ภายในบ้านที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?

ลิฟต์ภายในบ้านที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?

ลิฟต์ภายในบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวลิฟต์ได้รับการผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต ใช้วัสดุมีคุณภาพ มีการติดตั้งที่เป็นระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ฟังก์ชั่นความปลอดภัยของลิฟต์ เช่น เซ็นเซอร์กันสิ่งกีดขวางบริเวณประตู, ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน อ่านต่อ..

ปัจจัยส่งเสริมที่ควรติดตั้งลิฟต์ภายในบ้าน

ปัจจัยส่งเสริมที่ควรติดตั้งลิฟต์ภายในบ้าน

ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น ประชากรโลกเริ่มเข้าสู่ระดับที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลง รวมถึงประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดการการพัฒนาทางด้านการแพทย์และความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นคว้าวิจัยและการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ส อ่านต่อ..

The Fastest Elevator
รายการ Technopolis มหานครอัจฉริยะ EP 26