EN | TH
smart choice

Knowledge

5 Key Factors For Buying a Home Elevator

5 Key Factors For Buying a Home Elevator

มีหลายเหตุผลที่ปัจจุบันการติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมมาก เช่น ครอบครัวมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ หรือเป็นบ้านหลายชั้น อยากอยู่แบบสบายๆ ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินขึ้นลงบันได รวมถึงกรณีใช้บ้านเป็นที่ทำงานและทำธุรกิจด้วย แบบนี้ยิ่งต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานหรือผู้มาติดต่อ ฯลฯ
ดังนั้นหากลิฟต์กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญภายในบ้าน เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร มาติดตามไปพร้อมๆ กัน
5 ข้อพิจารณาในการเลือกติดตั้งลิฟต์ภายในบ้าน
        1.คุณภาพและความปลอดภัย
น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ในการเลือกซื้อ ซึ่งนอกจากคุณภาพของตัวลิฟต์ที่ควรผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและใช้วัสดุคุณภาพแล้ว การติดตั้งระบบต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น
รวมถึงพิจารณาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาทิ เซ็นเซอร์กันสิ่งกีดขวางบริเวณประตู มีระบบไฟสำรองฉุกเฉิน เป็นต้น
        2.การประหยัดพลังงาน 
ระบบลิฟต์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ลิฟต์ทั่วไปสามารถใช้กำลังไฟปกติภายในบ้านได้ แต่บางรุ่นต้องการกำลังไฟมากกว่ากำลังไฟที่ใช้ปกติในภายในบ้าน จึงต้องเตรียมกำลังไฟไว้รองรับการใช้งานให้เหมาะสม
อย่างไรก็ตามปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตลิฟต์ก้าวหน้าไปมาก ระบบลิฟต์รุ่นใหม่มีการพัฒนาให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น เป็นการแก้โจทย์เรื่องการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าได้มาก
        3.การประหยัดเนื้อที่
การติดตั้งลิฟต์ควรวางแผนหรือเตรียมพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการหาตำแหน่งวางที่เหมาะสมและทำงานได้สะดวก และลิฟต์ที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้งด้านประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและสะดวกต่อการใช้งานไปพร้อมกัน 
อย่างไรก็ตามบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรือเข้าอยู่อาศัยแล้วก็สามารถติดตั้งลิฟต์ได้เช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ด้วย เช่น กรณีพื้นที่จำกัดต้องต่อปล่องลิฟต์ไว้ด้านนอกและเชื่อมปล่องเข้ากับตัวบ้านอีกที ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการใช้งาน หรืออาจมีผลด้านความปลอดภัยในระยะยาวได้
4.บริการหลังการขาย
เนื่องจากลิฟต์แต่ละตัวมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี ในระหว่างการใช้งานจึงมีทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือแก้ปัญหาลิฟต์ขัดข้อง ดังนั้นสำคัญมากสำหรับการพิจารณาเรื่องบริการหลังการขาย คือควรมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและมีศูนย์บริการครอบคลุมหลายพื้นที่ เผื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา เจ้าหน้าที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 
        5.ดีไซน์ความสวยงาม
ปัจจุบันมีการพัฒนาดีไซน์และรูปแบบลิฟต์ค่อนข้างหลากหลายทันสมัยสอดคล้องกับสไตล์บ้าน เช่น ผนังภายในลิฟต์ใช้สีลายไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติ แทนที่จะเป็นสเตนเลสเหมือนลิฟต์อาคารทั่วไป มีการติดตั้งไฟหรือแสงสว่างภายในตัวลิฟต์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ประตูลิฟต์มีช่องกระจกเพื่อให้คนภายนอกสามารถมองเห็นผู้ที่อยู่ภายในได้ ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันที เป็นต้น
https://www.home.co.th/hometips/detail/94293